Stuur ons een mail info@brabantatwork.com
Telefoon 06 1443 2958

Bevorderen maatschappelijke deelname

Het traject ‘bevorderen maatschappelijke deelname’ is altijd maatwerk. Heeft u al wel wat sociale contacten buiten de deur en onderneemt u regelmatig activiteiten maar is werken nog steeds een aantal stappen te ver? Dan zit u op stap 2 van de participatieladder. Door onze ruime ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) hebben we veel ervaring met deze dienstverlening. In de intake bespreken we samen wat u nodig heeft om weer maatschappelijk actief te worden en met de nieuwe situatie om te gaan. Op basis daarvan bepalen we in overleg met het UWV hoe we u het beste kunnen helpen.

Daarbij moet u denken aan dingen als:

  • Het oplossen van praktische problemen die u in de weg zitten
  • Hulp bij het leren stellen van grenzen en opbouwen van het zelfvertrouwen
  • Hulp bij het verder uitbreiden van een sociaal netwerk
  • Werken aan uw sociale vaardigheden
  • Het ontwikkelen van praktische vaardigheden
  • Begeleiding bij het oppakken van vrijwilligerswerk en/of sociale activiteiten
  • Fysieke en/of psychische belastbaarheid testen

Aan het einde van dit traject bent u aantoonbaar in staat om deel te nemen aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband. Denk hierbij aan vrijwilligerswerk en/of deelname aan een vereniging. Hierdoor verbetert uw persoonlijke effectiviteit en bereikt u trede 3 van de participatieladder. Na deze module kunnen we, in overleg met het UWV, eventueel doorstromen naar een ‘Werkfit maken’ traject.

Indien u het prettig vindt om de gesprekken in een vertrouwde omgeving te laten plaatsvinden dan is dit geen enkel probleem. Wij komen graag op huisbezoek!