Stuur ons een mail info@brabantatwork.com
Telefoon 06 1443 2958

UWV werkfit maken


Heeft u een Ziektewet-, Arbeidsongeschiktheid- of Wajong-uitkering en bent u nog niet helemaal klaar om aan de slag te gaan? U weet niet welke beroepen er bij u passen of u bent onzeker over de arbeidsmarkt? U weet niet zo goed hoe je moet omgaan met uw beperkingen en mogelijkheden in werk? Een Werkfit maken traject bij Brabant at Work helpt u om uw positie op de arbeidsmarkt beter te leren kennen en te verbeteren.

Een Werkfit maken traject bij Brabant at Work is een persoonlijk en individueel maatwerktraject. Het traject kan bestaan uit één of meerdere activiteiten die zijn afgestemd op uw wensen, capaciteiten en belastbaarheid. Samen bepalen we welke activiteiten we inzetten zodat we na afronding van het traject een succesvol resultaat hebben bereikt.

We starten het traject met een intakegesprek waarin uw situatie in kaart wordt gebracht. Samen bekijken we wat Brabant at Work voor u kan betekenen. Naar aanleiding van het intakegesprek stellen wij een re-integratieplan op. In het re-integratieplan staan de activiteiten vermeld die wij gaan inzetten om u weer werkfit te krijgen. De volgende activiteiten kunnen onderdeel uitmaken van het traject:

In beeld brengen van de arbeidsmarktpositie

Bij deze activiteit worden concrete functies en mogelijkheden in kaart gebracht zodat duidelijk wordt in welke richting u uw loopbaan kunt gaan vervolgen.

Verbeteren persoonlijke effectiviteit

Voor het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit wordt er door middel van één-op-één coachingsgesprekken gewerkt aan mogelijke knelpunten en worden deze hanteerbaar gemaakt.

Versterken van de werknemersvaardigheden

Bij deze activiteit gaat het om het (weer) opbouwen van een arbeidsritme zodat uiteindelijk werk weer stapsgewijs kan worden ingepast in uw leven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het inzetten van een passende werkervaringsplaats/stage als tussenstap naar een betaalde baan. Op die manier kunt u zichzelf praktisch oriënteren naar nieuwe functies en beroepen. Wij helpen u bij het vinden van een passende werkervaringsplaats.

Wat is het doel van Werkfit maken?

Het doel van het Werkfit maken traject is dat u weer aan het werk kunt. Dit betekent niet dat alle belemmeringen, waardoor u een ZW- of AG-uitkering krijgt, weg worden genomen. Het gaat erom dat u hiermee hebt leren omgaan. Na het re-integratietraject kunt u weer op zoek naar werk, eventueel met behulp van een scholing of een Naar werk re-integratietraject.

Aanmelden Werkfit maken traject

De aanmelding voor een Werkfit maken traject bij Brabant at Work verloopt vaak na doorverwijzing van een contactpersoon van het UWV, zoals een Arbeidsdeskundige of Re-integratiebegeleider. De kosten van een Werkfit maken traject worden volledig betaald door UWV.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen!


Contenza Klanttevredenheidsonderzoeken Resultaten

Contenza Klanttevredenheidsonderzoeken Resultaten

Neem contact op!