Stuur ons een mail info@brabantatwork.com
Telefoon 06 1443 2958

Participatie interventie

Het traject participatie interventie is altijd maatwerk. Als u geïsoleerd leeft en niet of nauwelijks contact heeft met anderen buiten de deur, zit u in de termen van de participatieladder op niveau 1. Door onze ruime ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) hebben we veel ervaring met deze dienstverlening. In de intake bespreken we samen wat u nodig heeft om meer contacten buiten de deur te krijgen. Op basis daarvan bepalen we in overleg met het UWV hoe we u het beste kunnen begeleiden. Daarbij moet u denken aan dingen als:

  • Het oplossen van praktische problemen die u in de weg zitten
  • Meer structuur brengen in uw dag
  • Hulp bij het overwinnen van angsten en werken aan zelfvertrouwen
  • Hulp bij het opbouwen van een sociaal netwerk
  • Ontdekken van kwaliteiten
  • Werken aan uw sociale vaardigheden
  • Het ontwikkelen van praktische vaardigheden

Door middel van persoonlijke gesprekken geven we handvatten om weer meer in beweging te komen en nieuwe contacten te leggen. Alles is erop gericht om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en een breder sociaal netwerk buiten huis te creëren. Aan het einde van dit traject heeft u trede 2 van de participatieladder bereikt.

Indien u het prettig vindt om de gesprekken in een vertrouwde omgeving te laten plaatsvinden dan is dit geen enkel probleem. Wij komen graag op huisbezoek!